Automatizace právních dokumentů

Komplexní řešení od PwC Legal

Digitalizace dokumentů zrychlí vaši práci, sníží riziko chyb a zefektivní celkovou správu dokumentace. PwC Legal vám v tomto procesu poskytne komplexní právní poradenství, pomůžeme vám při nastavení procesů i při komunikaci změn směrem do organizace.

Automatizace často se opakujících dokumentů jako nástroj eliminace lidské chyby a snížení administrativní zátěže se stala nedílnou součástí projektů digitální transformace. Široké uplatnění nachází zejména v oblastech klientské, dodavatelské a stále častěji též pracovněprávní agendě. 

PwC Legal nabízí svým klientům komplexní právní podporu v oblasti automatizace dokumentů podloženou technologickým know-how a porozuměním praktickým potřebám fungování jejich organizací. 

automatizace pc

Výhody automatizace dokumentů

  • Výrazná úspora času, personálních kapacit a financí nejen při tvorbě dokumentu, ale i při jeho revizi či schvalování
  • Efektivní plnění právních povinností je podpořeno automatizovaným sledováním retenčních dob, termínů smluv a dalších klíčových milníků v životním cyklu dokumentu
  • Dokumenty se stávají zdrojem dat, umožňují vyhledání, extrakci a analýzu dat
  • Omezení chybovosti a zajištění konzistentnosti napříč dokumentem díky využití chytrých a interaktivních formulářů
  • Standardizace a sjednocení smluvní dokumentace
  • Snadná reakce na změny právní regulace nebo potřeby vaší organizace skrze úpravy centralizovaných vzorů dokumentů.

Automatizace právních dokumentů v praxi

Vyzkoušejte si, jak automatizace funguje v praxi! Sestavte si například personalizovanou výpověď z pracovního poměru – je to jednoduché. Demo jsme pro vás připravili ve spolupráci s Legito s.r.o.

Pro zobrazení obsahu zadejte prosím svůj e-mail. Po zadání e-mailu se vám obsah okamžitě zobrazí.

Jak Vám může PwC Legal pomoci s automatizací dokumentů?


Vybereme dokumenty pro automatizaci a zkontrolujeme, že jejich vzory jsou aktuální, fungují v prostředí vaší organizace a, jak se patří, chrání vaše zájmy.


Připravíme podklad pro automatizaci, který bude zohledňovat potřebné varianty nastavení dokumentu.


Bezpečně vás provedeme možnými riziky digitalizace, včetně regulace ochrany osobních údajů a pravidel archivace elektronických dokumentů.


Identifikujeme požadavky na úroveň elektronického podpisu, pomůžeme vám s vytvořením pravidel pro elektronické podepisování a zhodnotíme pro vás výhody a nedostatky různých nástrojů elektronického podepisování.


Poskytneme vám průběžnou správu automatizované dokumentace. Zajistíme aktualizaci obsahu v návaznosti na novou právní úpravu, judikaturu a best practice a další ad-hoc služby dle vašich požadavků.


Pro vaše zaměstnance uspořádáme školení, kde je lidskou řečí seznámíme s možnostmi nových nástrojů a podělíme se o praktické tipy z naší vlastní praxe.

Digital Enablement

Rádi vám připravíme celé technické řešení automatizace dokumentů na míru.

Více informací

Kontakty

Petr Kincl

Petr Kincl

Řídící partner, PwC Legal

Tel: +420 734 182 727

Olga Kaizar

Olga Kaizar

Associate Partner, PwC Legal

Tel: +420 602 344 681

Petr Syrovátko

Petr Syrovátko

Associate Partner, PwC Legal

Tel: +420 730 130 919

Zůstaňte s námi v kontaktu